ท้าวเวสสุวรรณ สูง 80 ซม.(คู่ละ)
แม่คงคา นั่งปลา สูง 90 ซม.
แม่คงคา(สูง 60 ซม.)
แม่คงคานั่งปลา สูง 70 ซม.
ตายาย(คู่) 35 ซม.
พระนารายณ์นาคปรก สูง 80 ซม.
นาคี สูง 1.7 เมตร
พญานาค 7 เศียรพ่นน้ำ 1.40 ม. ราคา 18000 บ.
พญานาค 9 เศียรพ่นน้ำ 1.4 ม.
นาคี สูง 2.4 เมตร
ท้าวศรีสุทโธ สูง 100 ซม.
พญานาค 9 เศียร สูง 73 ซม.
พญานาคเลื้อย 3.5 ม.(ขายคู่ละ)
พญานาคพ่นน้ำ สูง 40 ซม.
พญานาค 7 เศียร พ่นน้ำ
พญานาค 9 เศียรพ่นน้ำ 1.7 ม.
พญานาค 1 เศียร พ่นน้ำ (สูง 1.5 ม. )
พญานาค 1 เศียร 1.8 เมตร พ่นน้ำ
พญานาค 9 เศียร 1.50 เมตร
พญานาค 9 เศียร สูง 2.50 เมตร(พ่นน้ำ)
พญานาคเกี้ยวกัน สูง 60 ซม.
พญานาคหางกนก สูง 60 ซม. พ่นน้ำ
พญานาค 1 เศียร 70 ซม. (พ่นน้ำ)
แม่กวนอิม 80 ซม.
แม่กวนอิม 200 ซม.
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 125 ซม. (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 3 เมตร กายเขียว (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร กายเขียว(คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 3 เมตร กายแดง (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร กายแดง(คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร(คู่ละ) 45000 บ.
ท้าวเวสสุวรรณ 190 ซม.(คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 250 ซม.(องค์ละ)
นางเงือก (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
พระอภัยมณี (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
นางผีเสื้อสมุทร (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สุนทรภู่ (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สินสมุทร (ชุดพระอภัยมณี ขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สุดสาครขี่ม้านิลมังกร (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
รูปปั้นชุดพระอภัยมณี ชุดเล็ก (6 รูปปั้น/ชุด)
ย่าศรีปทุมมา สูง 2.5 ม.
ย่าศรีปทุมมา สูง 2.7 เมคร
ปู่ศรีสุทโธ สูง 2.7 เมตร
ท้าวศรีสุทโธ สูง 120 ซม.
ท้าวศรีสุทโธ สูง 120 ซม.
พญานาค 9 เศียร 2.60 เมตร พ่นน้ำ
ท้าวศรีสุทโธ สูง 2.5 ม.

           
Sitemap หมวดหมู่