หงส์ตั้งหัวเสา 60 ซม. (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 190 ซม.(คู่ละ)
พระสุพรรณกัลยา (105 ซม.)
พญานาค 9 เศียร 2.60 เมตร พ่นน้ำ
พญานาค 9 เศียร สูง 2.50 เมตร(พ่นน้ำ)
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 80 ซม.(คู่ละ)
แม่คงคา นั่งปลา สูง 90 ซม.
แม่คงคา(สูง 60 ซม.)
แม่คงคานั่งปลา สูง 70 ซม.
ตายาย(คู่) 35 ซม.
พระนารายณ์นาคปรก สูง 80 ซม.
นาคี สูง 1.7 เมตร
พญานาค 7 เศียรพ่นน้ำ 1.40 ม. ราคา 18000 บ.
พญานาค 9 เศียรพ่นน้ำ 1.4 ม.
นาคี สูง 2.4 เมตร
ท้าวศรีสุทโธ สูง 100 ซม.
พญานาค 9 เศียร สูง 73 ซม.
พญานาคเลื้อย 3.5 ม.(ขายคู่ละ)
พญานาคพ่นน้ำ สูง 40 ซม.
พญานาค 7 เศียร พ่นน้ำ
พญานาค 9 เศียรพ่นน้ำ 1.7 ม.
พญานาค 1 เศียร พ่นน้ำ (สูง 1.5 ม. )
พญานาค 1 เศียร 1.8 เมตร พ่นน้ำ
พญานาค 9 เศียร 1.50 เมตร
พญานาคเกี้ยวกัน สูง 60 ซม.
พญานาคหางกนก สูง 60 ซม. พ่นน้ำ
พญานาค 1 เศียร 70 ซม. (พ่นน้ำ)
แม่กวนอิม 80 ซม.
แม่กวนอิม 200 ซม.
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 125 ซม. (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ 5 เมตร
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 3 เมตร กายเขียว (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร กายเขียว(คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ สูง 3 เมตร กายแดง (คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร กายแดง(คู่ละ)
ท้าวเวสสุวรรณ 2.5 เมตร(คู่ละ) 45000 บ.
ท้าวเวสสุวรรณ 250 ซม.(องค์ละ)
นางเงือก (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
พระอภัยมณี (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
นางผีเสื้อสมุทร (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สุนทรภู่ (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สินสมุทร (ชุดพระอภัยมณี ขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
สุดสาครขี่ม้านิลมังกร (ชุดพระอภัยมณีขายเป็นชุด 6 รูปปั้น/ชุด)
รูปปั้นชุดพระอภัยมณี ชุดเล็ก (6 รูปปั้น/ชุด)
ย่าศรีปทุมมา สูง 2.5 ม.
ย่าศรีปทุมมา สูง 2.7 เมคร
ปู่ศรีสุทโธ สูง 2.7 เมตร
ท้าวศรีสุทโธ สูง 120 ซม.

           
Sitemap หมวดหมู่