พระประจำวันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาตร
พระประจำวันพุธกลางคืน ปางเลไลย์
พระประจำวันศุกร์ 2 เมตร
หงส์ตั้งหัวเสา (คู่ละ)
พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก
พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก(ขนาดกลาง)
พญานาค 7 เศียรพ่นน้ำ สูง 140 ซม.
พญานาค 9 เศียรพ่นน้ำ สูง 140 ซม.
พระประจำวันพฤหัสบดี
พระประจำวันศุกร์(ขนาดกลาง 140 ซม.)
พระประจำวันพฤหัสปางตรัสรู้(ขนาดกลาง)
พระประจำวันพุธกลางคืนปางเลไลย์(ขนาดกลาง)
พระประจำวันพุธ(ขนาดกลาง 140 ซม.)
พระประจำวันอังคารปางไสยาสน์(ขนาดกลาง 130 ซม.)
พระพรหม 2 เมตร
พระพรหม 2 เมตร
นางไม้นั่ง 95 ซม.
เสาใบเฟิรน สูง 90 ซม.
เสานางฟ้า สูง 80 ซม.
กระถ่าง สูง 50 ซม.
กระถ่าง สูง 50 ซม.
กระถ่าง สูง 50 ซม.
กระถ่าง สูง 50 ซม.
กระถ่าง สูง 60 ซม.
เทพีไม่กางปีก
เทพีกางปีก
ตุ๊กตาถือกระถาง (ตัวละ)
ตุ๊กตาถือตะกร้า
ตุ๊กตาชูเปลือกหอย
ตุ๊กตาถือพวงดอกไม้
ตุ๊กตาถือเปลือกหอย
ตุ๊กตาคู่รัก
ตุ๊กตาแบกกระถาง
พระอินทร์ ตัก 10 นิ้ว
สิงห์หยก สูง 60 ซม.(คู่ละ)
สิงห์ทอง สูง 60 ซม. ( คู่ละ )
สิงห์ทอง สูง 72 ซม. ( คู่ละ )
ตุ๊กตาอาเซี่ยน บรูไน-ฟิลิปินส์ (ขายเป็นชุดๆละ 10 คู่/ 10 ชาติ )
ตุ๊กตาอาเซี่ยน พม่า-ลาว (ขายเป็นชุดๆละ 10 คู่/ 10 ชาติ )
ตุ๊กตาอาเซี่ยน มาเลเซีย-สิงคโปร (ขายเป็นชุดๆละ 10 คู่/ 10 ชาติ )
ตุ๊กตาอาเซี่ยนอินโดนีเซีย-เขมร (ขายเป็นชุดๆละ 10 คู่/ 10 ชาติ )
ตุ๊กตาอาเซี่ยน ไทย-เวียตนาม (ขายเป็นชุดๆละ 10 คู่/ 10 ชาติ )
พระพิฆเนศยืน 3 เศียร
ทับหลังนารายณ์ 40*110 ซม.
ทับหลังนารายณ์
พระประจำวันอาทิตย์(ขนาดกลาง 140 ซม.)
พระประจำวันจันทร์(ขนาดกลาง 140ซม.)
สิงห์ขอม สูง 52 ซม. (คู่ละ )
สิงห์ขอม สูง 42 ซม.(คู่ละ)
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

           
Sitemap หมวดหมู่